Prawo karne

Wskazówki

Istnieje kilka reguł, których koniecznie należy przestrzegać w kontaktach z organami ścigania (policją lub prokuraturą). 

 

Najważniejszą zasadą, od której nie ma wyjątku, jest prawo do odmowy składania zeznań. Nie jesteście Państwo do tego zobowiązani i nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami. Również praktykowane często przez policję składanie obietnic zmniejszenia kary w zamian za natychmiastowe złożenie zeznań nie ma podstaw prawnych.

 

Na każdym etapie postępowania macie Państwo prawo do skontaktowania się z adwokatem, także wtedy, gdy znajdujecie się w trudnej sytuacji finansowej. Organa ścigania mają obowiązek udzielenia pomocy w nawiązaniu kontaktu z adwokatem poprzez udostępnienie telefonu, książki telefonicznej bądź wykazu adwokatów dyżurujących.

 

Poniżej znajdują się dalsze wskazówki dotyczące poszczególnych etapów postępowania czy konkretnych wydarzeń:

 

Wezwanie na policję

Przeszukanie

Zatrzymanie

Nakaz karny

Akt oskarżenia