Prawo drogowe

Nowy system punktów karnych

Nowy system punktów karnych od 1.05.2014.

Poprzez ciągłe nowelizacje stary system punktów karnych stał się mało przejrzysty i również dla adwokatów oraz urzędów często trudny do zrozumienia.

Jego reforma ma na celu oprócz uproszczenia systemu punktowego, również większą skuteczność poprzez szybsze odziaływanie na kierowców. Przede wszystkim dlatego, że kierowcy z punktami znacznie szybciej wracają do starych nawyków niż kierowcy którzy zostali ukarani za jazdę pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

 

Punktami karane są teraz wyłącznie wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Stare wpisy opierające się na wykroczeniach niezagrażających ruchowi drogowemu będą kasowane.

 

W przeciwieństwie do starego systemu, gdzie prawo jazdy traciło się przy uzyskaniu 18 punktów, według nowego systemu prawo to traci się już przy 8.

 

Raz na 5 lat liczbę punktów można zredukować o 1 punkt. Warunkiem jest jednak dobrowolny udział w specjalnym seminarium oraz nie więcej niż 5 uzbieranych punktów .

 

Do kartoteki wpisywane są punkty przy grzywnej od 60 euro (wcześniej od 40 euro).