ADWOKAT

                  Dr Sascha Hantschel

 

Adwokat Sascha Hantschel, współzałożyciel kancelarii, prowadzi sprawy przed sądami wszystkich instancji na terenie Niemiec we wszystkich dziedzinach prawa.

Po studiach prawniczych w Konstancji i zdaniu pierwszego egzaminu państwowego uzyskał aplikację w Berlinie kończąc ją drugim egzaminem państwowym, a następnie otworzył przewód doktorski na uniwersytecie Humbolda.