Wynagrodzenie

Przykładowy rachunek

 

Poniższy rachunek stanowi zestawienie kosztów w  sprawie niezbyt skomplikowanej (np. uszkodzenie ciała) i dotyczy sytuacji, w której klient otrzymał akt oskarżenia i nakaz stawienia się na rozprawę sadową. Rozliczenie opiera się na RVG przy założeniu, że rozprawa sądowa będzie miała miejsce przed sądem rejonowym a klient nie znajduje się w areszcie tymczasowym. Sporządzonych zostało 20 kopii dokumentów do akt.

 

Opłata podstawowa

Nr. 4100 VV RVG

200,00 EUR

Opłata sądowa: sąd rejonowy

Nr. 4106 VV RVG

165,00 EUR

Opłata za wystąpienie przed sądem: sąd rejonowy

Nr. 4108 VV RVG

275,00 EUR

Kopie dokumentacji

Nr. 7000 VV RVG

10,00 EUR

Koszty połączeń telefonicznych i korespondencji

Nr. 7002 VV RVG

20,00 EUR

Suma netto

670,00 EUR

Podatek 19 %

Nr. 7008 VV RVG

127,30 EUR
W sumie 797,30 EUR

 

 

Jak już wspomniano, przytoczone wyżej zestawienie kosztów dotyczy sprawy niezbyt skomplikowanej. Rzeczywiste koszty mogą wzrosnąć jeśli sprawa jest bardziej absorbująca, lub też ulec zmniejszeniu w przypadku bardzo niskich dochodów klienta.