Prawo karne

Przeszukanie

W celu przeszukania mieszkania bądź innych pomieszczeń policja musi uzyskać postanowienie sądu. Nie jest ono wymagane tylko w przypadkach nie cierpiących zwłoki.

 

Ponieważ czynności te wiążą się z naruszeniem sfery intymnej i prywatnej niezbędne jest, aby odbyły się one w obecności adwokata, który zapewni zgodny z prawem przebieg przeszukania. Nie wszystkie bowiem przedmioty podlegają przejęciu przez policję. Dotyczy to m.in. korespondencji pomiędzy podejrzanym a jego obrońcą.

 

W przypadku nieobecności adwokata na miejscu przeszukania należy zażądać wydania postanowienia, ponieważ zawiera ono uzasadnienie decyzji, a więc powód, dla którego czynności te zostały podjęte. 

 

Ponadto, jak zawsze, nie należy odpowiadać na jakiekolwiek pytania i powołać się na prawo do nieskładania zeznań.