Prawo karne

Przestępstwa na tle seksualnym

Zakres naszych usług obejmuje również przestępstwa na tle seksualnym.

 

Prawo karne dotyczące przestępstw na tle seksualnym obejmuje czyny zabronione godzące w wolność seksualną. Uregulowane są one w 13 rozdziale niemieckiego prawa karnego  (§§ 174-184g StGB).

 

Przestępstwa na tle seksualnym to: gwałt, napaść na tle seksualnym, rozpowszechnianie bądź nabywanie czasopism o treści pornograficznej dotyczącej np. pornografii dziecięcej.

 

Należą do nich również przestępstwa związane z prostytucją jak np. stręczycielstwo czy nakłanianie nieletnich do prostytucji, jak również ekshibicjonizm.

 

Udowodnienie przestępstwa z tego zakresu często zależy od tego, czy sąd da wiarę zeznaniom świadka. Doświadczony adwokat wie, jak przeprowadzić przesłuchanie, by wykazać jego  niewiarygodność i wzbudzić wątpliwości sądu.

 

Nie należy zapominać o tym, że przestępstwa na tle seksualnym spotykają się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej, co łączy się z napiętnowaniem oskarżonego i  jego emocjonalnym obciążeniem.

 

Zalecany jest zatem wczesny kontakt z adwokatem.