Prawo karne

Przestępstwa w ruchu drogowym

Osoba, która spotka się z zarzutem popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym, nie powinna składać zeznań i jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Tylko na tej drodze możliwe jest uzyskanie najkorzystniejszego orzeczenia.

Przestępstwa w tym zakresie wiążą się nie tylko z karą pozbawienia wolności lub grzywną. Często dodatkowo orzekane są również: pozbawienie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych czy tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej sześciu miesięcy. Sankcje te zwykle pociągają za sobą konsekwencje zawodowe.

 

Do typowych przestępstw w ruchu drogowym należą:

Prowadzenie pojazdu bez posiadania prawa jazdy (§ 22 StVG)

Ucieczka z miejsca wypadku (§ 142 StGB)

Niebezpieczna ingerencja w ruch drogowy (§ 315b StGB)

Nieumyślne spowodowanie śmierci (§ 222 StGB)

Nieumyślne uszkodzenie ciała (§ 229 StGB)

Nieudzielenie pomocy (§ 323c StGB)

 

Dochodzenie dotyczące przestępstwa w ruchu drogowym z reguły łączy się z dużym obciążeniem psychicznym dla podejrzanego. By je zmniejszyć, reprezentujemy Państwa w kontaktach z organami ścigania.