Prawo karne

Przestępstwa związane z narkotykami

Przestępstwa związane z narkotykami to obszar, w którym zaleca się konsultacje z adwokatem. Kary za ich wytwarzanie, posiadanie i sprzedaż uzależnione są od wielu czynników i mogą sięgać od kary pieniężnej do kary pozbawienia wolności.

Wysokość kary uzależniona jest m.in. od ilości narkotyków, stąd też duże znaczenie ma posiadanie ich w „nieznacznej ilości“. „Nieznaczna ilość“ określana jest nie na podstawie wagi, lecz na podstawie zawartych w narkotykach substancji czynnych.

Posiadanie więcej niż „nieznacznej ilości“ narkotyków skutkuje postawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa, a co za tym idzie zagrożenie karą powyżej roku pozbawienia wolności.

 

Prowadzone w tych przypadkach postępowanie dowodowe w sposób szczególny narusza sferę prywatności podejrzanego, może dojść bowiem do przeszukania mieszkania, podsłuchiwania rozmów, obserwacji, tymczasowego zatrzymania.

Jeżeli czyn został popełniony ze względu na uzależnienie narkotykowe, czas odbytej terapii może być odliczony od orzeczonej kary lub może  ona zostać tymczasowo zawieszona.

Uzależnienie narkotykowe może mieć wpływ na zdolność do poddania się przesłuchaniu, zdolność procesową bądź odpowiedzialność karną. Na te okoliczności adwokat powinien zwrócić szczególną uwagę.

Ponadto kara może zostać złagodzona, jeżeli oskarżony sam dołoży starań, by ułatwić postępowanie dowodowe bądź zapobiec innemu przestępstwu narkotykowemu.

 

Jeżeli chcecie Państwo byśmy bronili Waszych interesów, skontaktujcie się z nami.

Postaramy się zakończyć postępowanie szybko i dyskretnie.