Prawo karne

Wezwanie do składania zeznań

Wezwanie do składania zeznań przez podejrzanego jest wydanym przez organa ścigania poleceniem stawienia się w określonym miejscu i czasie w celu złożenia zeznań.

Pomiędzy wezwaniem wystosowanym przez policję i prokuraturę istnieją pewne różnice.    

 

Wezwanie przez policję nie skutkuje obowiązkiem stawienia się. W przypadku niestawienia się na wezwanie nie jest wymagane usprawiedliwienie tej decyzji. Jednak już na tym etapie należy zasięgnąć porady adwokata.

Natomiast stawienie się na wezwanie przez prokuraturę lub sędziego śledczego jest obowiązkowe. Adwokat ma prawo uczestniczyć w tych czynnościach, należy wtedy wcześniej uzgodnić z nim treść zeznania. Oczywiście i w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z prawa do odmowy składania zeznań.