Prawo karne

Adwokaci mają często do czynienia ze sprawami z zakresu prawa karnego materialnego. Prawo karne materialne obejmuje swym zasięgiem nie tylko występki o bagatelnym znaczeniu - takie jak np. zwykła kradzież,  ale również ciężkie przestępstwa. Skorzystanie z usług adwokata karnisty jest zawsze korzystne, a w przypadku ciężkich przestępstw wręcz nieodzowne.

 

Dlatego nawet w pozornie błahych sprawach zalecamy zwrócenie się do adwokata. Właśnie w takich prostych sprawach często dochodzi do zaniechań ze strony organów ścigania lub sądów. Zdarza się, że dokładne sprawdzenie przebiegu zdarzenia czy odpowiednie przesłuchanie ze względu na nadmiar pracy bywa pominięte. Adwokat może pomóc w ochronie praw swoich klientów oraz zapobiec niesprawiedliwemu zakończeniu postępowania.

 

Adwokaci kancelarii Hantschel & Wollny reprezentują Państwa w całym zakresie prawa materialnego, m.in. w takich sprawach jak:

 

1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

zwykłe, niebezpieczne i ciężkie uszkodzenie ciała §§ 223,224,226 StGB

zniesławienie, znieważenie § 185 StGB

groźby karalne § 240 StGB

morderstwo § 211 StGB

zabójstwo § 212 StGB

nieumyślne spowodowanie śmierci § 222 StGB

 

2. Przestępstwa przeciwko mieniu:

kradzież § 242 StGB, kradzież z włamaniem § 244 StGB

kradzież rozbójnicza § 249, wymuszenie rozbójnicze §§ 253,255 StGB

paserstwo § 259 StGB, oszustwo § 263 StGB

 

3. Przestępstwa związane ze składaniem fałszywych zeznań § 153 StGB, przemoc lub groźba wobec stron postępowania § 113 StGB.

 

Niezależnie od rodzaju zarzutów zalecana jest konsultacja z adwokatem. Nawet z pozoru łatwe sprawy mogą skutkować orzeczeniem grzywny przekraczającej 90 stawek dziennych lub wpisem w rejestrze karnym w przypadku 2 odbytych kar. A zaświadczenie o niekaralności jest częstym warunkiem podjęcia pracy. Także w przypadku przestępstw w ruchu drogowym zakaz prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż 3 miesiące, a przy prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu – pozbawienie prawa jazdy, może mieć wpływ na możliwość wykonywania zawodu.

 

Do czasu kontaktu z adwokatem oskarżony powinien w pełni skorzystać ze swojego prawa do nieskładania zeznań. Również tutaj zalecana jest pomoc prawna, ponieważ składanie zeznań w sposób nieprzemyślany może skutkować wykorzystaniem ich przeciwko oskarżonemu.