Prawo karne

Prawo karne nieletnich    

Kolejną specjalizacją kancelarii Hantschel & Wollny jest prawo karne nieletnich.

 

Prawo karne nieletnich dotyczy osób nieletnich oraz młodocianych.

 

Sprawca nieletni to osoba, która w czasie popełnienia czynu miała przynajmniej 14 lat, ale nie ukończyła lat 18. Natomiast sprawca młodociany to osoba, która dopuściła się czynu przestępczego pomiędzy 18 a 21 rokiem życia.

 

Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd ma na względzie przede wszystkim kwestie wychowawcze i resocjalizację sprawcy.

 

Istotą kary orzeczonej wobec nieletniego jest dążenie do osiągnięcia korzystnych zmian w jego osobowości i zachowaniu. Dlatego też stosuje się środki wychowawcze bądź zobowiązuje do określonego postępowania.

 

Natomiast w stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 18, lecz przed ukończeniem lat 21 sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli pozwalają na to: stopień rozwoju umysłowego sprawcy, warunki rodzinne oraz okoliczności sprawy. Aby uzyskać korzystne orzeczenie potrzebna jest pomoc doświadczonego adwokata, któremu znana jest specyfika tego postępowania i jego szczególne wymagania.

 

Najczęstsze występki popełniane przez młodzież to kradzież, uszkodzenie mienia, czy obraza. Młodociani często popełniają też czyny z zakresu przestępstw w ruchu drogowym czy pod wpływem środków odurzających. Zlekceważenie tych występków może spowodować potraktowanie ich jako rozboju czy wymuszenia rozbójniczego.

 

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie dla nieletnich. Jeżeli Państwa córka czy syn zostali oskarżeni, nie zwlekajcie Państwo ze skontaktowaniem się z adwokatem, zwłaszcza gdy chodzi o cięższe występki, bądź gdy dziecko nie po raz pierwszy popadło w konflikt z prawem.