Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokata

Wynagrodzenie według ustawy o wynagrodzeniu adwokatów -RVG .

RVG określa wysokość wynagrodzenia adwokata w zależności od podjętych czynności. Niestety, ustalone tutaj wynagrodzenie często nie jest adekwatne do nakładu pracy oraz kosztów własnych. Dlatego dozwolone jest i zazwyczaj stosowane rozliczenie wynagrodzenia nie według RVG, tylko według uzgodnionego honorarium.

 

Za podjęte czynności RVG przewiduje opłatę podstawową. W sprawach niezbyt skomplikowanych i nie wymagających dużego nakładu pracy opłata ta wynosi 165 Euro. Jest ona pobierana jednorazowo i stanowi wynagrodzenie za zapoznanie się ze sprawą. Dochodzą do niej dodatkowe opłaty za kolejne czynności, jak np. obronę przed sądem,

 

Honorarium za czas pracy

Możliwe jest również przyjęcie rozliczenia za czas pracy. W zależności od stopnia trudności sprawy wynagrodzenie adwokata wynosi od 150 do 300 Euro (plus podatek).