Wynagrodzenie

Koszty sądowe

W postępowaniu karnym powstają również koszty sądowe, których wysokość uzależniona jest od wysokości orzeczonej kary.

Przykładowo:

Według GKG, od Nr. 3110:

Przy orzeczonej karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy bądź karze pieniężnej do 180 stawek dziennych

120 Euro
Przy orzeczonej karze pozbawienia wolności do 1 roku bądź karze pieniężnej powyżej 180 stawek dziennych 240 Euro
Przy orzeczonej karze pozbawienia wolności do 2 lat 360 Euro
Przy orzeczonej karze pozbawienia wolności do 4 lat   480 Euro

 Przy orzeczonej karze pozbawienia wolności do 10 lat

600 Euro

 

W przypadku uniewinnienia koszty postępowania ponosi skarb państwa. W innym przypadku oskarżony musi pokryć koszty wynagrodzenia swojego adwokata, bądź obrońcy z urzędu według § 464 StPO.

 

Wyjątek stanowi prawo nieletnich. Według § 77 JGG,  w niektórych przypadkach państwo pokrywa koszty obrońcy z urzędu.