Wynagrodzenie

Koszty obrony

„Dobra porada jest droga“

 

To stwierdzenie zniechęca wiele osób do zaangażowania adwokata.

 

Najważniejszą zasadą w kancelarii Hantschel & Wollny jest jak najlepsza obrona klienta. W miarę możliwości staramy się zawsze o maksymalną redukcję kosztów. Jednakże, aby zapewnić swojemu klientowi skuteczną obronę i najlepsze rozstrzygnięcie, adwokat musi najpierw wnikliwie zapoznać się ze sprawą,  min. poprzez dokładne przeczytanie akt i zebranie wyczerpujących wyjaśnień, co jest niezbędne przede wszystkim do obrony przed sądem.

 

Umowa określająca wysokość honorarium dotyczy zazwyczaj całokształtu podjętych czynności i obejmuje poszczególne etapy postępowania.

 

W sprawach niezbyt skomplikowanych i w przypadku obrony z urzędu, nasze wynagrodzenie rozliczamy wyłącznie według RVG.

W prawie karnym zwykle stosowaną praktyką jest uiszczenie zadatku. Zawsze służymy informacjami odnośnie pozostałych, jeszcze nie uregulowanych opłat. Nie spotkacie się Państwo z niemiłymi niespodziankami.