Wynagrodzenie

Koszty porady prawnej

RVG reguluje również w § 34 I RVG koszt pierwszej porady prawnej. Jego maksymalna wysokość wynosi 190 Euro plus 19% podatku (czyli maksymalnie 226,10 Euro), niezależnie od czasu porady i kosztów dodatkowych, jak np. rozmowy telefoniczne.