Wynagrodzenie

Informacje ogólne

W przeciwieństwie do prawa cywilnego, prawo karne nie przewiduje tzw. „pomocy procesowej“ dla osób, dla których pokrycie kosztów procesowych ze względu na sytuację majątkową jest zbyt uciążliwe.

W takich przypadkach możliwe jest jedynie złożenie wniosku o uzyskanie porady w sprawie karnej – Beratungshilfe.

W ramach tej porady można zasięgnąć informacji o przysługujących prawach, ewentualnych zarzutach ze strony organów ścigania, czy też zagrożeniu pociągnięciem do odpowiedzialności. Adwokat może tez doradzić, czy warto złożyć wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu, ponieważ decyzja ta często podejmowana jest zbyt późno.

W takiej sytuacji podejrzany bądź oskarżony może sam dokonać wyboru adwokata, koszty ponosi jednak we własnym zakresie.

Istnieje też możliwość przydzielenia oskarżonemu obrońcy z urzędu, jednakże tylko w przypadkach przewidzianych przez § 140 StPO.  W takich przypadkach wynagrodzenie adwokata na początku ponosi państwo.

 

Zgodnie z § 140 StPO sąd przyznaje obrońcę z urzędu wówczas, kiedy popełnione zostało przestępstwo, czyli czyn, za który kodeks karny przewiduje przynajmniej roczną karę pozbawienia wolności. Dotyczy to również przypadków odwieszenia kary zawieszonej na okres próbny.

Obrońca z urzędu może zostać wybrany przez sąd, lub też na wniosek oskarżonego sąd przyznaje mu wskazanego przez niego adwokata.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokata uregulowane jest w Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ( RVG) oraz w Vergütungsverzeichnis (VV). Może wynikać też z zawartej między stronami umowy.

 

Koszty sądowe

W postępowaniu karnym powstają również koszty sądowe, których wysokość uzależniona jest od wysokości orzeczonej kary.