ADWOKAT

                  Małgorzata Wollny

 

Pani adwokat Małgorzata Wollny specjalizuje się w prawie drogowym, lokatorskim oraz udziela porad prawnych wymagających znajomości zarówno prawa niemieckiego jak i polskiego.

 

Adwokat Małgorzata Wollny ukończyła studia prawnicze na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego (praca dyplomowa na temat: Transplantacja organów w świetle prawa polskiego i niemieckiego). Następnie studiowała prawo niemieckie na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Freie Universität w Berlinie.  Aplikacje adwokacką odbyła w sądzie krajowym w Berlinie, kończąc ją drugim egzaminem państwowym.