Prawo karne

Zatrzymanie

Zatrzymanie to środek represyjny, który może być zastosowany przez każdego. Oznacza to, że w niektórych przypadkach podejrzany może zostać zatrzymany nawet przez osobę prywatną. Jest to prawnie dozwolone, jeśli dotyczy osoby będącej w trakcie popełniania przestępstwa, której dodatkowo nie można zidentyfikować. Zatrzymanie to może potrwać do czasu przybycia policji.

 

Częściej zdarza się jednak, że podejrzany zostaje zatrzymany przez policję. Zatrzymanie przez policję jest dozwolone tylko w określonych okolicznościach, a mianowicie: w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, gdy istnieją powody do wydania nakazu aresztowania, w przypadku niedostępności sędziego. Najczęściej jednak zatrzymanie następuje w wyniku nakazu sądowego.

 

Podczas zatrzymania należy przestrzegać dwóch zasadniczych reguł, które rzutują na możliwości obrony. Przede wszystkim należy skorzystać z przysługującego w tych okolicznościach prawa do odmowy składania zeznań. Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami, a nieprzestrzeganie tej zasady może niekorzystnie wpłynąć na późniejszą sytuację osoby zatrzymanej. Oprócz tego zaleca się niezwłoczny kontakt  z adwokatem.

 

Jeśli w następstwie zatrzymania sąd rozważa wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, kontakt z adwokatem jest nieodzowny, ponieważ może on wpłynąć na decyzję sądu.

 

Adwokaci Hantschel & Wollny są zawsze do Państwa dyspozycji.