Prawo karne

Tymczasowe aresztowanie

Z konstytucyjnego punktu widzenia aresztowanie tymczasowe dotyczy osoby niewinnej. Prawo niemieckie wyznaje bowiem zasadę, w myśl której żadna osoba nie jest winna przedstawionych jej zarzutów do momentu udowodnienia winy. Zgodnie z tą zasadą kodeks postępowania karnego przewiduje rozwiązania chroniące oskarżonego przed nadużyciem prawa. Dlatego też tymczasowe aresztowanie może być zastosowane wyłącznie po uzyskaniu sądowego nakazu aresztowania. W przypadku braku przesłanek do wydania takiego nakazu.

 

Oskarżony bądź podejrzany powinien zostać niezwłocznie zwolniony. W rzeczywistości nie zawsze tak bywa i zazwyczaj niezbędna  jest pomoc adwokata. Zwolnienie z aresztu następuje bowiem często dopiero po jego interwencji.  

 

Istnieje kilka możliwości prawnych mających na celu uniknięcie aresztu tymczasowego, min:

 

  wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

zażalenie

wniosek o zawieszenie wykonania aresztu tymczasowego

 

Decyzja dotycząca zastosowania jednego z wyżej wymienionych środków uzależniona jest od określonych okoliczności i może zapaść dopiero po rozmowie z klientem i zapoznaniu się z aktami sprawy.

Najważniejsze jednak, by pamiętać o przysługującym prawie do skontaktowania się z adwokatem. Z prawa tego trzeba skorzystać możliwie szybko. Adwokaci Hantschel & Wollny dostępni są telefonicznie przez 24 godziny na dobę.