Prawo karne

Areszt

 

Nic tak nie narusza chronionych przez konstytucję praw jednostki jak ograniczenie wolności. Prawo karne procesowe przewiduje różne możliwości obrony. Każda z nich ma inne przeznaczenie.

Dalsze informacje znajdziecie Państwo poniżej. Adwokaci kancelarii Hantschel & Wollny są również osobiście do Państwa dyspozycji.

 

Na początku należy wspomnieć o zatrzymaniu.

Jest to jeden z najmniej represyjnych środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego, ponieważ najpóźniej po upływie 24 godzin od chwili zatrzymania musi on zostać zwolniony z aresztu. Sytuacja ulega zmianie, gdy w międzyczasie zostaje wydany nakaz aresztowania.

Więcej informacji:  Zatrzymanie

 

 

Innym represyjnym środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Polega ono na tymczasowym umieszczeniu podejrzanego w areszcie śledczym na okres do 6 miesięcy. Ze względu na szczególną trudność i objętość sprawy czas ten może na wniosek prokuratora ulec przedłużeniu. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane wówczas, gdy istnieje domniemanie podjęcia przez podejrzanego działań na szkodę śledztwa, takich jak: ukrywanie dowodów, nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań,  niestawianie się na przesłuchania.

Więcej informacji: Tymczasowe aresztowanie

 

 

Na zakończenie należy wspomnieć o postępowaniu wykonawczym, czyli o pozbawieniu skazanego wolności. Pozbawienie wolności najdotkliwiej ogranicza konstytucyjnie gwarantowane prawa publiczne i obywatelskie.

Również na tym etapie nie należy rezygnować z opieki prawnej.

Więcej informacji: Postępowanie wykonawcze