Prawo karne

Akt oskarżenia

Doręczenie aktu oskarżenia oznacza, że postępowanie dowodowe dobiegło końca. Od tej chwili podejrzany staje się oskarżonym.

 

Od strony prawnej oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo skazania oskarżonego prawomocnym wyrokiem. W takim wypadku sąd wyznacza terminy rozpraw, na których rozpatrywana będzie kwestia winy oskarżonego. Najpóźniej w tym momencie należy zwrócić się o pomoc do adwokata. Osobie nie będącej w stanie pokryć kosztów obrony sąd, w niektórych przypadkach, przyznaje obrońcę z urzędu.

 

Nie zawsze jednak musi dojść do rozprawy. Jej umorzenie możliwe jest np. poprzez zawarcie ugody przy udziale sędziego, prokuratora i adwokata. W określonych przypadkach istnieją też inne możliwości odstąpienia od postępowania sądowego.

 

Aby uniknąć publicznego procesu, nieodzowne jest dobre przygotowanie się do sprawy i rozważenie najlepszej linii obrony.